Home

Marc Maas

ICT Project en Interim Management

 

  • Businessmanagement en Productmanagement
  • Contractmanagement
  • Leveranciersmanagement
  • Inkoop, Verkoop en Bidmanagement
  • Ontwikkeling, beheer en implementatie van ICT oplossingen

 

OVER MIJ

 

Toepassing, realisatie en gebruik van ICT-oplossingen veranderen snel. Gebruikers verwachten in toenemende mate ontzorging en kostenbesparing van hun leveranciers en leveranciers anticiperen hierop door hun ICT-oplossingen aan te bieden in de vorm van dienstverlening. Grote organisaties standaardiseren steeds meer de gebruikte ICT-oplossingen voor hun dochterondernemingen en kleine tot middelgrote organisaties zoeken schaalvergroting binnen hun branche door samenwerking op het gebied van inkoop, contractmanagement en opdrachtgeverschap.

 

Dit biedt mooie kansen maar heeft ook een stevige impact op de manier waarop klanten en marktpartijen met elkaar omgaan. Marktpartijen komen in andere verhoudingen tot elkaar en tot hun klanten te staan en verdienmodellen van leveranciers veranderen. Naast kansen worden door de toegenomen onderlinge afhankelijkheid ook risico’s voor de klantorganisatie geïntroduceerd, bijvoorbeeld risico’s in de continuïteit van dienstverlening en op gebied van vendor lock-in.

 

Een succesvol arrangement tussen klantorganisatie(s) en leverancier(s) vereist nadrukkelijk meer aandacht van de klantorganisatie, zowel tijdens de verwerving als tijdens het leveranciersmanagement en het contractmanagement. Praktijkervaring, die ik heb opgedaan bij zowel (samenwerkende) klantorganisaties, systemintegrators als leveranciers, zet ik in bij het realiseren van toekomstbestendige ICT-oplossingen voor uw organisatie. Een goede voorbereiding van de verwerving is sterk bepalend voor het resultaat en vraagt vaak aanvullende kennis. Deze kennis is tijdelijk nodig en het betreft vrijwel altijd schaarse (functioneel/technische) kennis van proposities en van marktontwikkelingen. Voor het beschikbaar krijgen van deze kennis zonder dat achterliggende belangen van potentiele leveranciers een rol spelen stel ik graag mijn netwerk beschikbaar.

 

Staat u voor een uitdaging op het gebied van ICT neemt u dan gerust eens contact op voor een afspraak, dan kunnen wij in een persoonlijk gesprek ontdekken of ik hieraan een positieve bijdrage kan leveren.

.

Copyright @ All Rights Reserved