Ervaring

MARC

MAAS

ICT Project en Interim Management

ERVARING

 

Onderstaand een kort overzicht van mijn ervaring, neem voor mijn volledige profiel contact op.

 

KING; Kwaliteitsinstituut Nederlandse Gemeenten

KING ondersteunt in opdracht van VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) gemeenten bij de realisatie van hun informatievoorziening.

Interim Management Gemeentelijke Telecommunicatie (GT)

Verantwoordelijk voor het initiëren en uitvoeren van het Programma Gemeentelijke Telecommunicatie (GT). Dit is een collectief inkoopprogramma voor decentrale overheden op het gebied van standaard infrastructuur (mobiele telefonie, vaste telefonie, datanetwerken, etc.) en generieke software licenties. Zie ook www.gemeentelijketelecommunicatie.nl

Kernelementen van de opdracht: Businessmanagement, Contractmanagement, Leveranciersmanagement, Inkoop, Verkoop en Bidmanagement

 

Interim Management E-Diensten

E-Diensten stuurt het portfolio van KING tactisch en operationeel aan via haar managementlaag van productmanagers, projectmanagers en coördinatoren. Ik was verantwoordelijk voor het professionaliseren van E-Diensten in het resultaatgericht aansturen van projecten en het uitvoeren van de rol van opdrachtnemer en opdrachtgever.

Kernelementen van de opdracht: Businessmanagement, Productmanagement Contractmanagement, Leveranciersmanagement, Projectmanagement.

 

Impact Information Management

Interim Management

Impact is de grootste leverancier van business intelligence oplossingen voor de lokale overheid. De opdracht betrof het uitvoeren van een due dilligence in voorbereiding op de eigendomsoverdracht en het opstellen van het verbeterplan voor expansie. In navolging daarop gestart met productontwikkeling, marketing en contractvorming.

Kernelementen van de opdracht: Businessmanagement, Productmanagement, Contractmanagement en Bidmanagement

 

PinkRoccade Local Government

PRLG exploiteert standaard front- mid- en back-office

oplossingen voor de lokale overheidsmarkt op basis van SAP-technologie.

 

Unit Manager PZMO BV

PZMO BV is de marktgerichte unit die verantwoordelijk is voor de gehele lifecycle van de standaard producten Publiekszaken, Mid-Office en Basisvoorzieningen. Binnen de unit werken 60 fte en hierbinnen is tevens voor het gehele portfolio Solution Lifecycle Management, Architectuur en het relatiemanagement met SAP Duitsland ondergebracht.

Kernelementen van de functie: Lijnmanagement, Productmanagement, Contractmanagement, Leveranciersmanagement, Developmentmanagement.

 

Manager Expertise Centre

Het Expertise Centre is met 55 FTE verantwoordelijk voor het volledige productieproces en de innovatie en heb ik opgebouwd uit vijf afdelingen: Productmanagement, Projectmanagement, Architectuur, Software Lifecycle Management en Software Logistiek & Systeembeheer. Tevens verantwoordelijk het opbouwen en onderhouden van relaties met het productmanagement van SAP Duitsland en de softwarefabrieken van SAP.

Kernelementen van de functie: Lijnmanagement, Productmanagement, Projectmanagement, Contractmanagement, Leveranciersmanagement, Developmentmanagement.

 

Manager Verkoop Informatie Centrum

Het Verkoop Informatie Centrum bestaat uit de afdelingen Commerciële binnendienst, Bidmanagement, Contractadministratie en Inkoop/Verkoop van hardware en softwarelicenties. Belangrijkste doelstellingen waren het opnieuw opbouwen van de afdelingen, sturing aanbrengen op het commerciële proces en het oprichten van Business Control.

Kernelementen van de functie: Lijnmanagement, Contractmanagement, Leveranciersmanagement, Inkoop, Verkoop en Bidmanagement.

 

Getronics Business Solutions

Getronics Business Solutions is de software divisie

van Getronics bestaande uit resultaatverantwoordelijke business units gericht op technologie (SAP, Microsoft, Oracle, Business Intelligence, etc) of gericht op marktsegmenten (Retail, Finance, Healthcare, etc.).

 

Manager Integraal Contract Management

Integraal Contract Management rapporteert aan de directie van Getronics Business Solutions en heeft tot doel de risicopositie van de onderliggende ondernemingen te minimaliseren en een positieve impuls aan de winstgevendheid te geven. ICM ondersteunt het commerciële proces (omgaan met partners, succesvol en verantwoord verkrijgen van nieuwe opdrachten, samenwerking van onderlinge bedrijfsonderdelen) en het operationele proces (professionalisme en winstgevendheid in het nakomen van verplichtingen, conflictbemiddeling bij opdrachtgevers). ICM levert ook de juridische ondersteuning (opstellen, beoordelen en bewaken van contracten met opdrachtgevers, partners en leveranciers tot en met het afhandelen van claims en rechtszaken).

Kernelementen van de functie: Lijnmanagement, Contractmanagement, Leveranciersmanagement, Inkoop, Verkoop en Bidmanagement.

 

Manager Bid Support

Bid Support is verantwoordelijk voor alle aanbiedingen die door Getronics Business Solutions uitgebracht worden. Bid Support is ondersteunend aan operationeel management en adviserend aan de directie. Doelstelling is het professionaliseren van het commerciële proces door het verhogen van de scoringskans, het eenduidig definiëren van kaders en verhoudingen tussen klanten, partners en Getronics, het omgaan met risicomanagement, het hanteren van calculatiemodellen, etc.

Kernelementen van de functie: Lijnmanagement, Verkoop en Bidmanagement.

 

Projectmanager Business Intelligence

De unit Business Intelligence helpen omvormen van detacheringsmodel naar uitvoerende organisatie op basis van resultaatverplichtingen. Verantwoordelijk voor het aangaan en uitvoeren van de verplichtingen door leiding te geven aan meerdere projectteams en andere projectmanagers te coachen en begeleiden.

Kernelementen van de functie: Projectmanagement, Verkoop, Contractmanagement en Bidmanagement.

 

Copyright @ All Rights Reserved